Polityka prywatności
1. Postanowienia ogólne
 
    1.1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest I4S Sp. z o.o., z siedzibą w Pałecznica Kolonia 1C, 21-104 Niedźwiada i identyfikującą się numerem NIP: 946-270-07-13 , zwaną dalej „Administratorem”.
 
    1.2. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Administrator przetwarza dane osobowe. W niniejszej Polityce Prywatności pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 
2. Przetwarzanie danych osobowych
 
    2.1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień i wykonania zawieranych umów sprzedaży, a także - w przypadku Klientów rejestrujących się w Sklepie internetowym – w celu zakładania i obsługi kont. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu komunikacji z Klientem lub innym użytkownikiem (np. w sytuacji złożenia reklamacji, nadsyłanych zapytań itp.).
 
      2.2. Podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym gromadzone są następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail . Ze względu na właściwość świadczonych usług, Klient może ponadto do swojego konta dobrowolnie wprowadzić następujące dane: firma, adres firmy,  numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer NIP, dodatkowe informacje. Ponadto, serwis Sklepu internetowego automatycznie gromadzi adres IP komputerów osób korzystających ze Sklepu internetowego.
 
     2.3. Dane Klientów nie są publicznie udostępniane na stronie Sklepu internetowego.
 
     2.4. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie sklepu internetowego MICRO CITY PL, dostępnym w zakładce Regulamin.
 
     2.5. Dane osobowe Klientów mogą być także przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, za ich odrębną zgodą, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. Newsletter).
 
     2.6. Dane osobowe Klientów ani innych użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe Klientów mogą być jednak udostępniane podmiotom świadczącym usługi powiązane z transakcją sprzedaży Towaru, w celu wykonania tych usług: w przypadku zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym Towaru z opcją dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta, niezbędne dla celów doręczenia przesyłki, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; w przypadku zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym Towaru z opcją płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, niezbędne dla celów realizacji płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 
     2.7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony przekazanych mu danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych, m.in.:
 
  • zbiera dane osobowe w minimalnym zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
  • konto Klienta w Sklepie internetowym zabezpieczone jest indywidualnym hasłem dostępu,
  • spełnia wymogi w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
      
    2.8. Klient ma prawo do edycji, poprawiania lub zmiany danych, a także do ich usunięcia, w każdym czasie.